ReadyPlanet.com
dot
ร่วมงานกับเรา

ทางบริษัทฯมีความประสงค์ที่จะรับพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

1.ช่างไฟฟ้าและช่างแอร์  4 อัตรา ***ด่วน***

-วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็คโทรนิกส์

-มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป

-สามารถปฏิบัติงานตามไซต์งานต่างๆและออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

-สามารถอ่านแบบเคลียร์แบบและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้

-มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นและมีความอดทนรับแรงกดดันได้ดี

-มีภาวะผู้นำสูง สามารถควบคุมดูแลทีมงานในสังกัดได้

-สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

2.พนักงานขาย Freelance   หลายอัตรา  ***ด่วน****

-เพศ ช - ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทอบรมให้ฟรี)

-มีความรับผิดชอบสูง รักความก้าวหน้า กระตือรือร้นและมีความอดทนรับแรงกดดันได้ดี

-ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Word, Excel, Powerpoint ได้ดี

3.พนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesale) สินค้าอุตสาหกรรม  2 อัตรา  ***ด่วน****

-เพศ ช - ญ อายุไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทอบรมให้ฟรี)

-มีความรับผิดชอบสูง รักความก้าวหน้า กระตือรือร้นและมีความอดทนรับแรงกดดันได้ดี

-ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Word, Excel, Power point ได้ดี

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]