ReadyPlanet.com
dot
วิธีการสั่งซื้อสินค้าและการให้บริการ

1.เลือกประเภทสินค้าสินค้าและการให้บริการที่ท่านต้องการ

2. โทรศัพท์มาที่เบอร์ 0-2553-2167, 08-9980-4558, 09-9442-2294 หรือแฟกซ์ใบสั่งซื้อมาที่เบอร์ 0-2553-2168, E-mail : info@ateco.co.th

3.โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม บจก.เอติโก้ เอ็นจิเนียริ่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ซอย 59 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี

    010-429-0785

4. ส่งแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อและแผนที่บริษัทฯ ของท่านมาที่เบอร์ 0-2553-2168, E-mail : info@ateco.co.th

5. บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าและการบริการอื่นๆให้ท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังที่ระบุไวในเอกสาร และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขในการสำรวจหรือดูหน้างานก่อสร้างและงานระบบวิศวกรรมต่างๆ

1.บริษัทฯจะดำเนินการในการสำรวจหน้างานเพื่อจัดเตรียมแผนงานในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

2.สำหรับการสำรวจในพื้นที่ต่างจังหวัดทางบริษัทฯจะทำการศึกษาเป็นรายกรณี และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขในการสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม

1.ลูกค้าจะต้องออกใบสั่งซื้อทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อพร้อมชำระค่ามัดจำสินค้าล่วงหน้า 50% และชำระอีก 50% ก่อนทำการจัดส่งสินค้า 1 วัน

2.การรับประกันสินค้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารับประกันสินค้า 1 ปี เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมรับประกันสินค้า 1-2 ปีและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ